Kullervo Rainio

Diskreetti prosessimalli kvantti- ja tajuntasysteemeihin sovellettuna

Luonnonfilosofian seuran julkaisuja XV, 2006.

Tiivistelmä

Diskreetti prosessimalli (DPM) käsittelee prosesseja täysin kvantittuneina, niin että tapahtuminen on kuvattava sekä diskreetissä tila-avaruudessa että diskreetissä ajassa. Siten tapahtuminen on systeemin siirtymistä tilasta toiseen kunakin aika-askeleena epäjatkuvassa ajassa. Tätä siirtymistä, transitiota, määräävät todennäköisyydet siirtyä tilasta toiseen yhden aika-askeleen kuluessa. Siirtymistodennäköisyydet muodostavat transitiomatriisin, joka on stokastinen neliömatriisi eli Markov-matriisi.

Prosessi kuvataan kunakin aika-askeleena eteneväksi siten, että ajan hetken tilavektorilla kerrotaan transitiotodennäköisyyksien matriisi, jolloin tuloksena saadaan seuraavan ajanhetken tilavektori. Sen ilmaisemien mahdollisten tilojen joukosta "luonto arpoo" seuraavan tilan - eli tapahtuu tuon tilan aktualisoituminen. Prosessi jatkuu peräkkäisinä aktualisoitumisina, kunnes systeemi jää pysyvään tilaan, realisoituu. Tämä pysyvyys mahdollistaa havaituksi tulemisen. Havaittava tulee DPM:n mukaisesti määritellyksi kvanttisysteemien pysyviksi eli realisoituneiksi tiloiksi.

Mallia sovelletaan sekä fyysiseen, kvanttimekaaniseen, tapahtumiseen että tajuntaprosesseihin. Edellisessä tapauksessa transitiomatriisi säilyy prosessin aikana muuttumattomana, jälkimmäisessä mm. oppiminen muuttaa sitä jokaisella aika-askeleella.

Systeemit ovat vuorovaikutuksessa keskenään, silloin kun niiden transitiomatriisien joissakin vektoreissa tai vektorin osissa todennäköisyydet ovat toistensa suhteen ehdollisia. Tällöin ne muuttuvat vektori-interferenssin mukaisesti. Sen laskutapa perustuu mainittuun todennäköisyyksien ehdollisuuteen.

Havaitseminen ja psykomotoriikka selittyvät DPM:n avulla fyysisten kvanttisysteemien ja tajuntasysteemien vektori-interferenssillä. Malli tekee toisen redusoimisen toiseen mahdottomaksi.

Avainsanoja: detektori, diskreetti, Eccles, eksosytoosi, havaitseminen, interferenssi, kognitiivinen, kvantti, kvanttimekaniikka, Markov-matriisi, Markov-vektori, oppiminen, peitteinen, psykofyysinen, synapsi, tajunta, transitio, transitiotodennäköisyys.